Stand van zaken Vischrookerij

De vischrookerij en de foodtruck

KAMPEN – De Vischrookerij. Al jaren staan enthousiaste vrijwilligers klaar om dit unieke gemeentelijke monument te gaan restaureren. De trein staat op de rails maar er is geen beweging in te krijgen. Waarom, wil Hart voor Kampen weten. Zij dook in het dossier.

Aan het Slagersplein in Brunnepe (Kampen) staat de voormalige ‘Vischrookerij van Van Heerde’. Brunnepe was in de negentiende eeuw een dorp, dat voor zijn bestaan voornamelijk afhankelijk was van de visserij. Honderden mensen verdienden hun boterham in deze bedrijfstak.

De Vischrookerij is uniek, een gemeentelijk monument, maar verkeert al jaren in een zeer slechte staat. De stichting ontving onlangs zelfs de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2022 in ontvangst nemen vanwege hun bijzondere inzet. De stichting wil de rookhokken graag restaureren, het ernaast gelegen huisje te zijner tijd inrichten als buurtmuseum en onderdak bieden aan het Brunneper Archief voor toeristen en bezoekers, die Brunnepe een warm hart toedragen..

Fa. Mateboer werd ooit gevraagd om het Berkterrein, samen met de Rijksbouwmeester, te ontwikkelen. Het werd Mateboer toegestaan om een vijf woontorens te bouwen langs de IJssel. Maar een van die torens werd noodzakelijk geschrapt. De Raad van State had namelijk aangegeven dat die vijfde toren niet mocht gebouwd mocht worden omdat daar de palingrokerij daar staat.

Aanvankelijk mocht die toren verplaatst en ergens ander gebouwd worden. Maar toen kwam de crisis en werd de bouw van resterende woontorens volledig stilgelegd. In verband met een deprogrammering werden vergunningen ingetrokken. Later werden de bouwvergunningen opnieuw verstrekt maar nu voor de bouw van 4 torens. Bovendien moesten die toren lager gebouwd worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit kwam door een inmiddels verhoogde parkeernorm.

Fa. Mateboer is eigenaar van de panden. Zij gaf in een reactie aan dat zij graag mee wil werken aan de renovatie/restauratie van de Vischrookerij. Maar Mateboer wil compensatie voor ‘geleden verliezen’. Het college vindt dat een ondernemersrisico.

Volgens Mateboer heeft gemeente Kampen toegezegd om met een ‘totaal’ voorstel komen richting fa. Mateboer waarin de compensatie verwerkt is. Er was toegezegd dat dit voorstel in het voorjaar van 2022 zou worden toegestuurd. Mateboer heeft nog tot nu toe niets ontvangen.

Hart voor Kampen wil nu eerst van het college weten wat de stand van zaken is van dat totaal voorstel en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Volg de verdere ontwikkelingen via www.facebook.com/HartvoorKampen.

Artikel in de Brug