Brunnepe wil dat oude Kamper ‘vischrookerij’ een monument wordt

Het moet maar eens afgelopen zijn met de patstelling rond de oude ‘vischrookerij’ aan het Slagersplein in Kampen, vindt de stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Ze heeft daarom een formeel verzoek ingediend om zowel de rokerij als de aanliggende woningen, waarin ook nog een haringinleggerij zit, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het stoort de stichting dat er helemaal niets is gedaan met rapporten uit 2007, waaruit de grote cultuur-historische waarde van de gebouwen blijkt. „Dat moet worden hersteld”, zegt Edy Prick van de stichting BEB.

“Brunnepe wil dat oude Kamper ‘vischrookerij’ een monument wordt” verder lezen

Kamper wijk Brunnepe wacht lastige keuzes

De Kamper wijk Brunnepe wacht de komende tijd ingrijpende keuzes die gevolgen zullen hebben voor de toekomst van de historische wijk. ,,Het is een smeltkroes van verschillende belangen, omdat er heel veel mensen op een beperkt gebied wonen’’, weet burgemeester Bort Koelewijn over de toekomst van de wijk (ooit een zelfstandig vissersdorp) die nu in een gebiedsvisie samengevat moet worden.

In 2018 vroeg de raad het college al om zo’n gebiedsvisie, omdat ontwikkelingen in de Kamper wijk elkaar regelmatig in de weg lijken te zitten. ,,We merken regelmatig dat als er besluiten worden genomen dat we inwoners van Brunnepe op bezoek krijgen die zich beklagen dat we ook andere besluiten hadden kunnen nemen’’, zegt de burgemeester daarover.

Als voorbeeld noemt hij de perikelen rondom de verplaatsing van het Schokkermonument en de discussie rondom de Vischrookerij aan de Slagersweg. Al lange tijd strijd de Stichting Vischrookerij voor het behoud van de panden. ,,Maar er liggen ook claims als het gaat om woningbouw in dat gebied’’, weet Koelewijn. ,,Dat betekent dat je met elkaar keuzes moet maken zodat ook iedereen weet; die keuze wordt om die en die reden gemaakt. De keuze voor het een is niet altijd ook een keuze voor het ander.’’ 

Vijverhof verdient het “neusje van de zalm”

Afgelopen donderdag 23 april stonden de Vischrookers uit Brunnepe bij woon-en zorgcentrum de Vijverhof. Mede met behulp van “geheime sponsors” konden zij de bewoners en het personeel trakteren op een stuk “neusje van de zalm”.

Het is een erg moeilijke en eenzame tijd voor de bewoners en een super zware tijd voor al het zorgpersoneel. Met deze actie spreken de Vischrookers hun waardering voor deze mensen uit en hopelijk kunnen ze een beetje kracht putten uit een stukje zalm. Net als vorige week bij de Amandelboom genoten de mensen van de geur en smaak van vroeger en kwamen er vele herinneringen terug van vervlogen tijden.

“Vijverhof verdient het “neusje van de zalm”” verder lezen

Gerookte vis voor verzorgingstehuis de Amandelboom in Kampen

Corona houdt ons ook deze Tweede Paasdag in de greep. De bewoners van verzorgingstehuizen, die normaal op dit soort dagen lekker naar buiten gaan, mogen nog steeds niet op pad. Daarom is vertier op afstand en op afspraak van harte welkom.

Zo ook bij het verzorgingstehuis ‘De Amandelboom’ in Kampen. “We hebben de laatste weken al veel van buitenaf mogen ontvangen. Paaseitjes, live muziek en nu dus ook onze eigen rokerij uit Brunnepe”, vertelt Jeanet Blom, medewerker van het tehuis.

“Gerookte vis voor verzorgingstehuis de Amandelboom in Kampen” verder lezen

Paaszalm voor woon- en zorgcentrum De Amandelboom

Op maandag Tweede Paasdag gaan de Vischrookers uit Brunnepe zalm roken voor het personeel en de bewoners uit de Amandelboom. Hiermee willen de Vischrookers hun bewondering uitspreken voor het hardwerkende personeel en de bewoners die binnen moeten blijven. Tweede paasdag is altijd een dag voor een uitje of familie bezoek en beide zijn nu niet mogelijk. Dus nu komt een klein ” uitje” naar de Amandelboom en kunnen de bewoners vanaf de balkons zien hoe de verse zalm daar ter plekke wordt gerookt.

Met fors stemgeluid kan er het een en ander verteldt worden en er klinkt tussendoor gezellige oude Zuiderzeemuziek. Samen met de activiteitenbegeleiding van de Amandelboom is er gekeken hoe de vers gerookte vis veilig naar binnen kan. Ook voor familie en vrienden die hun dierbaren op afstand komen begroeten is er een stukje vis te proeven. De Foodtruck Vischrookerij staat maandagmiddag vanaf 1400 uur volledig uitgestald in de mooie binnentuin aan de achterzijde van de Amandelboom.

Het succes van de Foodtruck Vischrookerij

In deze wintermaanden zijn de jongens van de Vischrookerij weer veel op pad met de Foodtruck Vischrookerij. Dat het een succes is , is wel te merken aan alle complimenten die ze krijgen. Of het nou tijdens Kerst in Oud Kampen is of ergens op een bedrijfs- of personeelsfeest, overal waarderen de gasten onze pure zalmsmaak. Puur, eerlijk en duurzaam staat ook hoog in ons vaandel. Vandaar dat de Vischrookers nu echte ” Varlaks” roken. Deze zalm kopen ze vers in bij Vischer Seafood op Urk. Varlaks betekent “onze zalm ” en deze zalmen groeien op bij lokale viskwekers en kleine familiebedrijven. In Noorse fjorden boven de poolcirkel waar het water zo koud is dat onze zalmen geen last hebben van zeeluis. Ook hebben ze daar meer ruimte, krijgen ze geen hormonen, kleurstoffen of antbiotica. De omgeving en het biologische voer zorgen ook voor een gezonde en pure zalm. Wat ook weer ten goede komt van de smaak, naast natuurlijk de ambachtelijke manier van roken door de Vischrookers zelf.

“Het succes van de Foodtruck Vischrookerij” verder lezen

Vischrookerij is een van de trouwste deelnemers aan KiOK

Botterstichting en Vischrookerij tijden kerst in oud Kampen

De Stichting tot behoud Vischrookerij van Heerde en Reumer rookt al vanaf de eerste editie van Kerst In Oud Kampen visch. Een jaar hebben ze door overmacht moeten overslaan helaas. Leuk is het dan wel om zelf rond te kunnen lopen op dit prachtige kerst straatfestival in het mooie Kampen. De beginjaren stonden de Vischrookers jaren in het Keizerkwartier op een prachtige locatie. Na een aantal jaren verhuisden de Vischrookers naar de Hagenpoort om die hoek een beetje aan te kleden en om samen te werken met Vishandel de Buitenhaven.

“Vischrookerij is een van de trouwste deelnemers aan KiOK” verder lezen

Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881

Deze periode wordt er door twee Kamper bedrijven hard gewerkt aan het hele complex van de Vischrookerij. Al het buitenschilderwerk en nieuwe boeidelen zorgen zo weer voor een mooie aanblik. Het complex is een samenhangend gebouw met oa. de oude haringinleggerij , de dubbele woning ” Molenzigt” uit 1886 en natuurlijk de rookhokken uit 1881. Om dat helder te krijgen liet de Stichting tot Behoud Vischrookerij al jaren geleden een onderzoek instellen door Ronald Stenvert van het bureau voor Bouwhistorie en Architectectuurgeschiedenis ( BBA) in Utrecht.

“Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881” verder lezen

Mensen bin ze niet skitterend?!

Roel voor de rookkast
Roel Vahl en de rijdende visrokerij

Met grote regelmaat kom je hem tegen op de Koggewerf in Kampen: de markante verschijning van meester visroker Roel Vahl. Een ‘getaande Brunneper’, om in stijl van Kampens roemrijke visserijverleden te spreken, de tijd dat nog in grote aantallen zeilen en touwen in een speciale vloeistof werden gedompeld, om goed geconserveerd te blijven. Als vrijwilliger actief bij de Stichting tot Behoud van Kamper Botters. Sinds 2007 in de Stichting tot Behoud van de Vischrookerij tevens opkomend voor eerherstel, van wat nog rest van Kampens laatste oorspronkelijke visrokerij aan het slagersplein in de stadswijk Brunnepe. Actie voeren, samen met Berry Zandbergen, Job Jager en Johan ten Hove.

Begin vorige eeuw was de rokerij haringinleggerij een florerend bedrijf in handen van Piet Reumer en Hendrik van Heerde. In 1955 kwamen grond en opstallen in bezit van de gemeente Kampen. Sindsdien raakte rokerij in verval. Restauratie van de rookhokken staat onder andere op het verlanglijstje van de stichting. Daarbij het voormalige woonhuis inrichten als ‘buurtmuseum’, compleet met archief en een permanente expositie over de vroegere intensieve visserij in Kampen, met de nadruk op Brunnepe. Sinds 2017 houden Roel en Job Jager alvast het ambachtelijk roken in ere, gebruik makend van een uit 1967 stammende Opel Blits, omgebouwd tot rijdende visrokerij. Als zodanig een bekende en gewaardeerde verschijning bij evenementen in Kampen en omstreken. Van verre al herkenbaar aan de enorme rookwolken, die opstijgen uit de vijftig jaar oude rookkast, het episch centrum van het ludieke mobiele bedrijf. Kampen stond ooit bekend om zijn kwaliteit gerookte paling, maar door de sluiting van de Zuiderzee, in 1932 gevolgd door een drastisch vangst verbod op deze, inmiddels bedreigde vissoort, rookt de Kamper ‘foodtruck’ uitsluitend zalm, makreel en poon. Daarmee het beeld oproepend van lange rijen publiek, watertandend wachtend tot het moment dat de deur van de rookkast open zwaait en visroker Roel Vahl, wijzend op het ‘roze goud’ van de zalm, geurend opdoemend in een mist van smeulend beuken en eiken, met stemverheffing laat weten: ‘Mensen, bin ze niet skitterend?! En lekker!’ “Mensen bin ze niet skitterend?!” verder lezen

Hoe is het met de oude ligger van Reumer?

Iedereen weet dat de Vischrookers uit Brunnepe altijd vol ideeen en energie zitten. De oude ligger van Reumer die hun bezit is staat inmiddels vermeldt in het landelijke Register Varende Monumenten, welke is erkend door de Rijksoverheid.

Deze week is de ligger verplaatst zodat de restauratie door Bram de Jongh van Bramco kan gaan plaatsvinden. Het wordt een restauratie naar origenele uitvoering en de Vischrookers willen hem gebruiken bij visserijdemonstraties. Gisteren was er nog een rondleiding bij de oude Vischrookerij en daar werd nog uitvoerig gesproken over de plannen van de Vischrookers. Die plannen zijn voor de lezers van deze krant niet nieuw. De rookhokken kunnen weer gebruikt worden om paling en vis in te roken. Het dubbele woonhuis ” Molenzicht” gaat het Brunneper Buurtmuseum herbergen met het Brunneper archief en het Schokkerverhaal. De oude haringinleggerij kan dienst doen om het Kamper visserijverleden te laten zien.

Om toeristen makkelijk de weg te laten vinden naar de Vischrookerij zou het erg mooi zijn om een kettingbrugje ( kleine versie van de mooie oude IJsselbrug ? ) te maken naast de Taveerne op de Koggewerf. Na het bezoek aan de Koggewerf ( straks Maritiem Erfgoed Centrum) lopen de toeristen over het ophaalbrugje en over het Gait Berk Pad , langs het Veerkoppien naar de Vischrookerij. Nog mooier zou zijn als ipv. de nog te bouwen woontorens op het voormalige Berkterrein het IJsselkogge Museum zou kunnen komen. De IJsselkogge ligt dan maar 100 meter naast zijn vindplaats. De IJsselkogge en Vischrookerij kunnen als Maritiem Erfgoed elkaar versterken en Brunnepe hun plek geven om de geschiedenis te laten zien. Kampen krijgt zo zijn Maritieme Boulevard van Kadekraan tot aan het oude Mestgat. En natuurlijk is er aan die boulevard een prachtige plekje gereserveerd voor de oude ” ligger van Reumer”.