Paaszalm voor woon- en zorgcentrum De Amandelboom

Op maandag Tweede Paasdag gaan de Vischrookers uit Brunnepe zalm roken voor het personeel en de bewoners uit de Amandelboom. Hiermee willen de Vischrookers hun bewondering uitspreken voor het hardwerkende personeel en de bewoners die binnen moeten blijven. Tweede paasdag is altijd een dag voor een uitje of familie bezoek en beide zijn nu niet mogelijk. Dus nu komt een klein ” uitje” naar de Amandelboom en kunnen de bewoners vanaf de balkons zien hoe de verse zalm daar ter plekke wordt gerookt.

Met fors stemgeluid kan er het een en ander verteldt worden en er klinkt tussendoor gezellige oude Zuiderzeemuziek. Samen met de activiteitenbegeleiding van de Amandelboom is er gekeken hoe de vers gerookte vis veilig naar binnen kan. Ook voor familie en vrienden die hun dierbaren op afstand komen begroeten is er een stukje vis te proeven. De Foodtruck Vischrookerij staat maandagmiddag vanaf 1400 uur volledig uitgestald in de mooie binnentuin aan de achterzijde van de Amandelboom.

Vischrookerij is een van de trouwste deelnemers aan KiOK

Botterstichting en Vischrookerij tijden kerst in oud Kampen

De Stichting tot behoud Vischrookerij van Heerde en Reumer rookt al vanaf de eerste editie van Kerst In Oud Kampen visch. Een jaar hebben ze door overmacht moeten overslaan helaas. Leuk is het dan wel om zelf rond te kunnen lopen op dit prachtige kerst straatfestival in het mooie Kampen. De beginjaren stonden de Vischrookers jaren in het Keizerkwartier op een prachtige locatie. Na een aantal jaren verhuisden de Vischrookers naar de Hagenpoort om die hoek een beetje aan te kleden en om samen te werken met Vishandel de Buitenhaven.

Lees verder “Vischrookerij is een van de trouwste deelnemers aan KiOK”

Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881

Deze periode wordt er door twee Kamper bedrijven hard gewerkt aan het hele complex van de Vischrookerij. Al het buitenschilderwerk en nieuwe boeidelen zorgen zo weer voor een mooie aanblik. Het complex is een samenhangend gebouw met oa. de oude haringinleggerij , de dubbele woning ” Molenzigt” uit 1886 en natuurlijk de rookhokken uit 1881. Om dat helder te krijgen liet de Stichting tot Behoud Vischrookerij al jaren geleden een onderzoek instellen door Ronald Stenvert van het bureau voor Bouwhistorie en Architectectuurgeschiedenis ( BBA) in Utrecht.

Lees verder “Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881”

Mensen bin ze niet skitterend?!

Roel voor de rookkast
Roel Vahl en de rijdende visrokerij

Met grote regelmaat kom je hem tegen op de Koggewerf in Kampen: de markante verschijning van meester visroker Roel Vahl. Een ‘getaande Brunneper’, om in stijl van Kampens roemrijke visserijverleden te spreken, de tijd dat nog in grote aantallen zeilen en touwen in een speciale vloeistof werden gedompeld, om goed geconserveerd te blijven. Als vrijwilliger actief bij de Stichting tot Behoud van Kamper Botters. Sinds 2007 in de Stichting tot Behoud van de Vischrookerij tevens opkomend voor eerherstel, van wat nog rest van Kampens laatste oorspronkelijke visrokerij aan het slagersplein in de stadswijk Brunnepe. Actie voeren, samen met Berry Zandbergen, Job Jager en Johan ten Hove.

Begin vorige eeuw was de rokerij haringinleggerij een florerend bedrijf in handen van Piet Reumer en Hendrik van Heerde. In 1955 kwamen grond en opstallen in bezit van de gemeente Kampen. Sindsdien raakte rokerij in verval. Restauratie van de rookhokken staat onder andere op het verlanglijstje van de stichting. Daarbij het voormalige woonhuis inrichten als ‘buurtmuseum’, compleet met archief en een permanente expositie over de vroegere intensieve visserij in Kampen, met de nadruk op Brunnepe. Sinds 2017 houden Roel en Job Jager alvast het ambachtelijk roken in ere, gebruik makend van een uit 1967 stammende Opel Blits, omgebouwd tot rijdende visrokerij. Als zodanig een bekende en gewaardeerde verschijning bij evenementen in Kampen en omstreken. Van verre al herkenbaar aan de enorme rookwolken, die opstijgen uit de vijftig jaar oude rookkast, het episch centrum van het ludieke mobiele bedrijf. Kampen stond ooit bekend om zijn kwaliteit gerookte paling, maar door de sluiting van de Zuiderzee, in 1932 gevolgd door een drastisch vangst verbod op deze, inmiddels bedreigde vissoort, rookt de Kamper ‘foodtruck’ uitsluitend zalm, makreel en poon. Daarmee het beeld oproepend van lange rijen publiek, watertandend wachtend tot het moment dat de deur van de rookkast open zwaait en visroker Roel Vahl, wijzend op het ‘roze goud’ van de zalm, geurend opdoemend in een mist van smeulend beuken en eiken, met stemverheffing laat weten: ‘Mensen, bin ze niet skitterend?! En lekker!’ Lees verder “Mensen bin ze niet skitterend?!”

Hoe is het met de oude ligger van Reumer?

Iedereen weet dat de Vischrookers uit Brunnepe altijd vol ideeen en energie zitten. De oude ligger van Reumer die hun bezit is staat inmiddels vermeldt in het landelijke Register Varende Monumenten, welke is erkend door de Rijksoverheid.

Deze week is de ligger verplaatst zodat de restauratie door Bram de Jongh van Bramco kan gaan plaatsvinden. Het wordt een restauratie naar origenele uitvoering en de Vischrookers willen hem gebruiken bij visserijdemonstraties. Gisteren was er nog een rondleiding bij de oude Vischrookerij en daar werd nog uitvoerig gesproken over de plannen van de Vischrookers. Die plannen zijn voor de lezers van deze krant niet nieuw. De rookhokken kunnen weer gebruikt worden om paling en vis in te roken. Het dubbele woonhuis ” Molenzicht” gaat het Brunneper Buurtmuseum herbergen met het Brunneper archief en het Schokkerverhaal. De oude haringinleggerij kan dienst doen om het Kamper visserijverleden te laten zien.

Om toeristen makkelijk de weg te laten vinden naar de Vischrookerij zou het erg mooi zijn om een kettingbrugje ( kleine versie van de mooie oude IJsselbrug ? ) te maken naast de Taveerne op de Koggewerf. Na het bezoek aan de Koggewerf ( straks Maritiem Erfgoed Centrum) lopen de toeristen over het ophaalbrugje en over het Gait Berk Pad , langs het Veerkoppien naar de Vischrookerij. Nog mooier zou zijn als ipv. de nog te bouwen woontorens op het voormalige Berkterrein het IJsselkogge Museum zou kunnen komen. De IJsselkogge ligt dan maar 100 meter naast zijn vindplaats. De IJsselkogge en Vischrookerij kunnen als Maritiem Erfgoed elkaar versterken en Brunnepe hun plek geven om de geschiedenis te laten zien. Kampen krijgt zo zijn Maritieme Boulevard van Kadekraan tot aan het oude Mestgat. En natuurlijk is er aan die boulevard een prachtige plekje gereserveerd voor de oude ” ligger van Reumer”.