De Vischrookerij, de gemeente en Mateboer

De vischrookerij en de foodtruckHart voor Kampen stelde in november schriftelijke vragen over de Vischrookerij. De partij wilde weten of het klopt dat het college begin 2022 met een totaalvoorstel zou komen richting Mateboer. Een totaalvoorstel staat nl. de ontwikkeling van o.a. de Vischrookerij in de weg. Als beide partijen akkoord zouden gaan met zo’n voorstel, zou er eindelijk kunnen worden begonnen met die langverwachte renovatie.

Oude Kamper Botters en Kerst in Oud Kampen gaan goed samen

Het is ondertussen al een lange traditie dat de vrijwilligers van de Kamper Botters en de Vischrookerij samenwerken met eetcafe/restaurant de Bastaard en restaurant de 4 Jaargetijden tijdens Kerst in Oud Kampen. Ook dit jaar verzorgen zij alle 4 gezamelijk weer een stuk van de IJsselkade. Dit stuk IJsselkade is nu de hoofdroute geworden en dus een extra uitdaging om het nog mooier te maken. Je komt terecht in de wereld van maritiem Kampen, met verhalen van de Vliegende Hollander, muziek en volkstoneel over het oude Schokland. De bruine vloot heeft de gezellige verlichting al in de masten hangen. Tussen de 4 Jaargetijden en de Bastaard zijn er verschillende activiteiten te zien in mooie kerstsferen. En natuurlijk zijn daar ook weer de bekende hapjes en drankjes te vekrijgen zoals: gluhwein, broodjes met beenham, hamburger of vers gerookte zalm.

Lees verder “Oude Kamper Botters en Kerst in Oud Kampen gaan goed samen”

Brunneper Vischrookers en Kamper Botters tijdens Brunneper jaarmarkt de Heugte

Op Tweede paasdag is er natuurlijk weer de traditionele jaarmarkt de Heugte. Het begin van deze jaarmarkt stamt al uit de 14e eeuw op een soort doorwaadbare “ hogere” plek bij de IJssel. Een verhoging in het landschap ter hoogte van het Berkterrein en de Vischrookerij. Hoe mooi is het dan ook dat de eeuwen oud traditie van visroken dit jaar ook weer te zien is tijdens de Heugte. Deze komende editie staan de Vischrookers uit Brunnepe te roken op de Koggewerf voor de Kamper Botterloods.

Lees verder “Brunneper Vischrookers en Kamper Botters tijdens Brunneper jaarmarkt de Heugte”

Vischrookerij in Brunnepe is nu een gemeentelijk monument

Super blij en trots zijn de Vischrookers uit Brunnepe dat na 16 jaar praten, overleggen , en strijd de oude Vischrookerij uit 1886 een gemeentelijk monument geworden is. Vanmiddag was er de mogelijkheid tijdens een meeting met andere erfgoedorganisaties uit Kampen om het hele verhaal toe te lichten aan burgemeester Sander de Rouwe. Hij was erg benieuwd naar de toekomstplannen van de oude Vischrookerij. Job Jager en Roel Vahl gaven graag uitleg over het idee om er een Brunneper Buurtmuseum en Kamper Visserijmuseum van te maken. Natuurlijk hoort daar ook het Schokkerverhaal thuis. De oude rookhokken kunnen na de restauratie tijdens bepaalde evenementen weer eens flink opgestookt worden om daar op ambachtelijke wijze weer paling te roken. Ook de haringinleggerij aan de achterkant kan weer in ere hersteld worden. Onze burgemeester Sander de Rouwe is ooit begonnen met werken bij de viswinkel in Bolsward en kan erg goed haring schoonmaken. Dus is de openingsceremonie niet moeilijk om te verzinnen als het zover is. De woning “Molenzict” ( geen schrijffout!) is momenteel nog gewoon bewoond.

Lees verder “Vischrookerij in Brunnepe is nu een gemeentelijk monument”

Brunnepe wil dat oude Kamper ‘vischrookerij’ een monument wordt

Het moet maar eens afgelopen zijn met de patstelling rond de oude ‘vischrookerij’ aan het Slagersplein in Kampen, vindt de stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Ze heeft daarom een formeel verzoek ingediend om zowel de rokerij als de aanliggende woningen, waarin ook nog een haringinleggerij zit, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het stoort de stichting dat er helemaal niets is gedaan met rapporten uit 2007, waaruit de grote cultuur-historische waarde van de gebouwen blijkt. „Dat moet worden hersteld”, zegt Edy Prick van de stichting BEB.

Lees verder “Brunnepe wil dat oude Kamper ‘vischrookerij’ een monument wordt”

Kamper wijk Brunnepe wacht lastige keuzes

De Kamper wijk Brunnepe wacht de komende tijd ingrijpende keuzes die gevolgen zullen hebben voor de toekomst van de historische wijk. ,,Het is een smeltkroes van verschillende belangen, omdat er heel veel mensen op een beperkt gebied wonen’’, weet burgemeester Bort Koelewijn over de toekomst van de wijk (ooit een zelfstandig vissersdorp) die nu in een gebiedsvisie samengevat moet worden.

In 2018 vroeg de raad het college al om zo’n gebiedsvisie, omdat ontwikkelingen in de Kamper wijk elkaar regelmatig in de weg lijken te zitten. ,,We merken regelmatig dat als er besluiten worden genomen dat we inwoners van Brunnepe op bezoek krijgen die zich beklagen dat we ook andere besluiten hadden kunnen nemen’’, zegt de burgemeester daarover.

Als voorbeeld noemt hij de perikelen rondom de verplaatsing van het Schokkermonument en de discussie rondom de Vischrookerij aan de Slagersweg. Al lange tijd strijd de Stichting Vischrookerij voor het behoud van de panden. ,,Maar er liggen ook claims als het gaat om woningbouw in dat gebied’’, weet Koelewijn. ,,Dat betekent dat je met elkaar keuzes moet maken zodat ook iedereen weet; die keuze wordt om die en die reden gemaakt. De keuze voor het een is niet altijd ook een keuze voor het ander.’’

 

 

Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881

Deze periode wordt er door twee Kamper bedrijven hard gewerkt aan het hele complex van de Vischrookerij. Al het buitenschilderwerk en nieuwe boeidelen zorgen zo weer voor een mooie aanblik. Het complex is een samenhangend gebouw met oa. de oude haringinleggerij , de dubbele woning ” Molenzigt” uit 1886 en natuurlijk de rookhokken uit 1881. Om dat helder te krijgen liet de Stichting tot Behoud Vischrookerij al jaren geleden een onderzoek instellen door Ronald Stenvert van het bureau voor Bouwhistorie en Architectectuurgeschiedenis ( BBA) in Utrecht.

Lees verder “Opknapbeurt Vischrookerij uit 1881”

Mensen bin ze niet skitterend?!

Roel voor de rookkast
Roel Vahl en de rijdende visrokerij

Met grote regelmaat kom je hem tegen op de Koggewerf in Kampen: de markante verschijning van meester visroker Roel Vahl. Een ‘getaande Brunneper’, om in stijl van Kampens roemrijke visserijverleden te spreken, de tijd dat nog in grote aantallen zeilen en touwen in een speciale vloeistof werden gedompeld, om goed geconserveerd te blijven. Als vrijwilliger actief bij de Stichting tot Behoud van Kamper Botters. Sinds 2007 in de Stichting tot Behoud van de Vischrookerij tevens opkomend voor eerherstel, van wat nog rest van Kampens laatste oorspronkelijke visrokerij aan het slagersplein in de stadswijk Brunnepe. Actie voeren, samen met Berry Zandbergen, Job Jager en Johan ten Hove.

Begin vorige eeuw was de rokerij haringinleggerij een florerend bedrijf in handen van Piet Reumer en Hendrik van Heerde. In 1955 kwamen grond en opstallen in bezit van de gemeente Kampen. Sindsdien raakte rokerij in verval. Restauratie van de rookhokken staat onder andere op het verlanglijstje van de stichting. Daarbij het voormalige woonhuis inrichten als ‘buurtmuseum’, compleet met archief en een permanente expositie over de vroegere intensieve visserij in Kampen, met de nadruk op Brunnepe. Sinds 2017 houden Roel en Job Jager alvast het ambachtelijk roken in ere, gebruik makend van een uit 1967 stammende Opel Blits, omgebouwd tot rijdende visrokerij. Als zodanig een bekende en gewaardeerde verschijning bij evenementen in Kampen en omstreken. Van verre al herkenbaar aan de enorme rookwolken, die opstijgen uit de vijftig jaar oude rookkast, het episch centrum van het ludieke mobiele bedrijf. Kampen stond ooit bekend om zijn kwaliteit gerookte paling, maar door de sluiting van de Zuiderzee, in 1932 gevolgd door een drastisch vangst verbod op deze, inmiddels bedreigde vissoort, rookt de Kamper ‘foodtruck’ uitsluitend zalm, makreel en poon. Daarmee het beeld oproepend van lange rijen publiek, watertandend wachtend tot het moment dat de deur van de rookkast open zwaait en visroker Roel Vahl, wijzend op het ‘roze goud’ van de zalm, geurend opdoemend in een mist van smeulend beuken en eiken, met stemverheffing laat weten: ‘Mensen, bin ze niet skitterend?! En lekker!’ Lees verder “Mensen bin ze niet skitterend?!”

Vischrooker slachtoffer van Afsluitdijk

Getuugschrift

De stichting tot behoud Vischrookerij heeft weer museale items gekregen om straks tentoon te kunnen stellen. Op het gekregen getuigschrift uit 1950 van dhr. G. Landman is duidelijk te lezen dat hij na 20 jaar vischrooken ontslag kreeg als gevolg van de Afsluitdijk en de inpoldering.

Ook in de bouwstijl van de Vischrookerij zelf is te zien dat de inpoldering zorgde voor veranderingen van het bouwwerk. Er werd toen natuurlijk geen haring meer gevangen, dus de inpandige haringinleggerij verloor zijn functie. Paling werd er nu steeds meer gerookt.

Over de bouwstijl is veel geschreven in een rapport door het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) . Zij schrijven ook hoe mooi het complex van de Vischrookerij kan dienen als locatie voor historische visserij- demonstraties bij een historische rookerij.

Klik hier om het rapport van BBA te lezen

Lees verder “Vischrooker slachtoffer van Afsluitdijk”